ร้านค้า E-Books ระดับสากล

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้มากขึ้น โดย Hytexts

กรอกอีเมล์เพื่อสมัครขาย Goole Play Books และ iBooks

บริการเสริม Goole Play Books และ iBooks

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้มากขึ้น

เพิ่มช่องทางการขาย
ขาย E-Books บนร้านค้าระดับสากล
ทั้ง Goole Play Books และ iBooks โดย Hytexts
เพิ่มรายได้
เพิ่มโอกาสสร้างรายได้
เพิ่มยอดขาย E-Books ให้นักเขียน
เพิ่มฐานลูกค้า
E-Books เข้าถึงกลุ่มนักอ่านได้มากกว่า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คำนวณส่วนแบ่งโดยประมาณ

ราคาขาย E-Books
ส่วนแบ่ง Hytexts 20%
เงินที่คุณได้โดยประมาณ *รายได้โดยประมาณ (หน่วย:บาท)
Goole Play Books xxx บาท
iBooks xxx บาท
**ส่วนแบ่งที่ได้รับขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าสั่งซื้อและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้มากขึ้น

Goole Play Books และ iBooks ร้านค้า E-Books ระดับสากล เข้าถึงนักอ่าน​ทั่วโลก

กรอกอีเมล์เพื่อสมัครขาย Goole Play Books และ iBooks

ส่วนหนึ่งของสำนักพิมพ์ และนักเขียน

ที่ลงขาย E-Books บนร้านค้า Google Plays Book และ iBooks มีมากกว่า 6,000 รายการ