ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15,000 บาท
 • สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ คือ
  • ทำรายการสั่งซื้อ eBook ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศไทย นำไปใช้ลดหย่อนปีภาษี 2562
 • ช่องทางการซื้อ eBook ที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้
  1. Website : www.hytexts.com
  2. Application Hytexts ในระบบ Android
  3. Application Hytexts ในระบบ iOS (เฉพาะการซื้อ eBook ด้วย Hytexts Credit เท่านั้น)
 • การซื้อ eBook ประเภท หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, Hytexts Credit และเครื่อง Boox eReader รวมถึงอุปกรณ์เสริม ไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • สามารถยื่นขอรับใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562

รายละเอียดใบกำกับภาษีช้อปช่วยชาติ


*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง*